https://www.high-endrolex.com/47
Política de privacitat

 

TECNICAS DE L'FORMIGÓ ARMAT, SA A08730202, amb domicili en Ctra. Manresa a Santpedor, km. 5, 08251, Santpedor Telèfon 938.272.373 i mail administracio@tehorsa.com posa en el seu coneixement que disposa de les seves dades de caràcter personal especificats en el corresponent registre d'activitats del tractament de l'empresa denominat General d'Administració.

La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució de la relació comercial / contractual entre el titular de la dada i el responsable del tractament i la informació personal es conservarà mentre es mantingui la relació comercial / contractual o durant el temps estrictament necessari per complir amb les obligacions legals.

La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb exclusius fins de de poder fer efectiu el nostre servei / complir amb la nostra relació comercial, i realitzar la facturació del mateix.

Els destinataris de la informació són tots els departaments, compartiments, locals i ens associats en els quals s'organitza TECNICAS DE L'FORMIGÓ ARMAT, S. A. i no seran cedides a cap tercer excepte en els casos que hi hagi una obligació legal.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades de caràcter personal, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a la finalitat que van ser lliurats així com retirar el consentiment atorgat. L'exercici d'oposició al tractament de les seves dades per a l'enviament d'informació publicitària per via electrònica. També pot exercir el seu dret a la limitació del tractament, de manera que les seves dades no seran suprimits però el tractament dels mateixos estarà subjecte a limitacions.

Els exercicis de portabilitat i automatització de decisions no apliquen en aquest cas per la tipologia de dades i tractament dels mateixos.

Política de Privacidad (RGPD)RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

TECNICAS DEL HORMIGON ARMADO, S. A. A08730202, con domicilio en Ctra. Manresa a Santpedor, Km. 5, 08251, Santpedor Teléfono 938272373 y mail administracio@tehorsa.com


FINALIDAD

La finalidad de la creación, existencia y mantenimiento es el tratamiento de los datos con los exclusivos fines de cumplir con nuestra relación comercial, y realizar la facturación de la misma.


LEGITIMACIÓN

La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución de la relación comercial entre el titular del dato y el responsable del tratamiento y dicha información personal se conservará mientras se mantenga la relación comercial/contractual o durante el tiempo estrictamente necesario para cumplir con las obligaciones legales.


PERIODO DE CONSERVACIÓN

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales


DESTINATARIOS

Mientras dure el tratamiento de los datos del interesado, TECNICAS DEL HORMIGON ARMADO, S. A. no cederá los datos a terceros, salvo que medie obligación legal.

En los supuestos que, para la realización de tratamientos de tipo administrativo, fiscal, contable y/o comercial, se cuente con los servicios de terceros, se formalizará debidamente el preceptivo contrato de encargado de tratamiento, con la finalidad de garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos del interesado frente a terceros.


DERECHOS

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos de carácter personal, así como a solicitar la rectificación de datos inexactos o, en su caso, solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para la finalidad que fueron entregados así como retirar el consentimiento otorgado. También puede ejercer su derecho a la limitación del tratamiento, de forma que sus datos no serán suprimidos pero el tratamiento de los mismos estará sujeto a limitaciones.

Los ejercicios de portabilidad y automatización de decisiones no aplican en este caso por la tipología de datos y tratamiento de los mismos.