https://www.high-endrolex.com/47
Avís legal

 

El propòsit d'aquest Avís Legal, és informar els usuaris de www.tehorsa.com, domiciliada a, Ctra. Manresa a Santpedor, Km. 5 la raó social del Responsable del tractament és TECNICAS DE L'FORMIGÓ ARMAT, SA, de quina és la seva política de protecció de la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que els seus usuaris faciliten de forma lliure i voluntària.

TECNICAS DE L'FORMIGÓ ARMAT, S. A. posa en el seu coneixement que disposa de les seves dades de caràcter personal especificats en el corresponent registre d'activitats del tractament de l'empresa denominat Gestió d'Usuaris web.

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment obtingut del mateix titular del tractament en el moment d'emplenar el formulari on-line i acceptar de forma expressa el mateix.

Les referències a marques comercials o marques registrades o signes distintius, ja siguin de la nostra titularitat o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el nostre consentiment o els seus legítims propietaris. En cap moment, excepte manifestació expressa l'accés o ús de la pàgina web o dels seus continguts, confereix a l'usuari dret algun sobre les marques, logos, i signes distintius en ell inclosos protegits per Llei.

La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb exclusius fins de de poder fer efectiva la sol·licitud d'informació

Els destinataris de la informació són tots els departaments, compartiments, locals i ens associats en els quals s'organitza TECNICAS DE L'FORMIGÓ ARMAT, S. A. i no seran cedides a cap tercer excepte en els casos que hi hagi una obligació legal.

En tot cas, vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en TECNICAS DE L'FORMIGÓ ARMAT, SA estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris .

Tots els camps del formulari on-line (excepte ASSUMPTE i MISSATGE) són d'obligada cumplimentació per poder fer efectiva la seva sol·licitud d'informació i / o enviament de newsletters.

La Web www.tehorsa.com ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de protecció de dades que li correspon legalment, per garantir la seguretat del tractament de dades de caràcter personal que constitueixen el seu fitxer automatitzat. No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que en l'actualitat les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i per tant no s'està fora de perill de possibles intromissions il·legals i indegudes, que no serien responsabilitat de TECNICAS DE L'FORMIGÓ ARMAT, SA, ja que ella ha actuat amb la diligència deguda per a protegir les dades conforme determina la llei.

La política de cookies del web www.tehorsa.com es troba determinada en l'apartat corresponent.

La Web www.tehorsa.com farà tot el possible perquè les seves dades estiguin sempre actualitzades. No obstant això, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn del titular d'ells, per aquest motiu si hi ha alguna modificació de les dades l'usuari de la web els comunicarà al responsable del fitxer, declinant aquesta tota responsabilitat en cas que ometi la seva obligació de notificar els canvis. La prestació del servei de portal i les presents condicions d'ús del lloc web es regeixen per la Llei Espanyola. Per a qualsevol discrepància en l'execució, interpretació, compliment d'aquestes condicions, les parts se sotmeten als jutjats i tribunals competents.